”Bibeläventyret” med Thomas Nilsson-Lill.

”Bibeläventyret” med Thomas Nilsson-Lill.

Lördagen 25 mars fick vi vara med om äventyr! Thomas Nilsson-Lill från Bibelsällskapet gav oss en inblick i hur det kan se ut när han är ute i en skolklass och undervisar om Bibeln – genom konceptet ”Bibeläventyret”.

Bibeläventyret är Bibelsällskapets skolsatsning i Sverige. De vänder sig till årskurserna fyra och fem, där de erbjuder två heldagar om Bibeln, en för Gamla testamentet och en för Nya testamentet. I berättandets form tar de med eleverna genom Bibelns böcker och berättelser. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och rap leks kunskaperna in så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Enligt läroplanens riktlinjer ger de barnen en möjlighet att lära sig och förstå den bok som ligger till grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Thomas använde sig av mycket spännande rekvisita. Han levandegjorde verkligen bibeln! Vi vill rikta ett stort tack till Thomas för denna spännande kväll! Tack för ditt viktiga arbete! Guds rika välsignelse!🙏www.bibelaventyret.se