Kväll med Per-Arne Imsen.

Besök av Per-Arne Imsen.

Lördagen den 18 februari hade vi, i Baptistkyrkan Lidköping, besök av pastor Per-Arne Imsen. Han är pastor i Församlingen Agape i Göteborg. Han reser också mycket och predikar i många sammanhang. 5.000 exemplar av hans bok ”Inga andra gudar”har sålts.

I sin predikan talade han om radikal omvändelse, troendedop, frihet från fruktan och den kristna församlingen. Han nämnde om några troende som fick smyga iväg till Vänern för att döpas på 1800-talet. Har du som läser detta mera uppgifter om det, skulle vi bli glada om du ville dela med dig av det. Efter predikan tog Imsen upp gitarren och ledde oss i flera kända sånger. Han är duktig att spela och har fin sångröst. Tyvärr kunde hans fru Christina, som är sångerska, inte vara med men vi kunde köpa med oss CD-skivor som hon spelat in.

I slutet av kvällsmötet nämnde vår pastor Evert Kullberg att trots att det finns många kristna församlingar i och runt Lidköping verkar det finnas troende som saknar församlingsgemenskap. Vi önskar att alla troende hittar en gemenskap där de känner sig hemma.